KONSULTACJE LEKARSKIE

Konsultacje prowadzone są przez naszych lekarzy, którzy po omówieniu z Tobą wszystkich możliwości leczniczych pozwalających zlikwidować Twoje problemy zarekomendują Ci optymalny sposób leczenia. W zależności od sytuacji konsultacja może być poszerzona o konieczne dla dalszego leczenia badania diagnostyczne