Okres pooperacyjny

Okres pooperacyjny

Pacjentka może opuścić Klinikę już po kilku godzinach. Wizyta kontrolna powinna mieć miejsce po ok. 7 dniach od zabiegu. Do całkowitej aktywności ruchowej pacjentka powraca po kilku dniach. Do całkowitej aktywności seksualnej pacjentka po labioplastyce warg sromowych mniejszych dochodzi po upływie 6-8 tygodni. 

Pacjentka może odczuwać po zabiegu dyskomfort, który można złagodzić lekami przeciwbólowymi, dostępnymi w aptekach bez recepty, jak silniejszymi lekami dostępnymi na receptę. Może wystąpić podwyższona temperatura ciała do 37,5 stopni.