Wybielanie warg sromowych laserem

Wybielanie warg sromowych laserem

Ciemny kolor sromu to zjawisko występuje stosunkowo często. Może mieć podłoże dziedziczne, wynikać z nieprawidłowej gospodarki hormonalnej lub być pozostałością po chorobach. Część kobiet odczuwa z tego powodu niezadowolenie i uważa wygląd swoich okolic intymnych za nieatrakcyjny.