Znieczulenie nasiękowe

Znieczulenie nasiękowe

Większość zabiegów wykonywanych w naszym gabinecie jest bezbolesna. Zdarza się jednak, że pacjentki wymagają znieczulenia miejscowego. Oferujemy wówczas tzw. znieczulenie nasiękowe, polegające na wstrzykiwaniu bezpośrednio do tkanki środka znieczulającego, niekiedy w kilku punktach w okolicy, której dotyczy zabieg. Następuje wówczas blokada przewodnictwa nerwów czuciowych. Efektem jest zmniejszona miejscowa wrażliwość na ból i na zmiany temperatury.